Innovations-modeller og værktøjer

Modeller og værktøjer har den største værdi, når de anvendes til at facilitere og opsummere beslutninger om ambitioner, retning og prioriteringer.

Det er derfor ikke modellerne og værktøjerne i sig selv, som sikrer et stærkt fundament, men processen som de indgår i.

Vi benytter os af flere velkendte modeller, teorier og værktøjer, når vi hjælper virksomheder med at blive skarpe på deres strategi og taktiske innovationsplaner.

Her er et lille udsnit af vores værktøj-, teori- og modelapparat, som du kan støde på i udviklingen af en innovations-strategi eller identificeringen af en innovations-pipeline:

  • Strategic Opportunity Spaces (inkl. synthesizing)
  • Concept One-pagers
  • Pipeline Assessment model (potentiale-/kompleksitetsmodel)
  • Innovation Roadmap
  • Stage-Gate & værdikæde-modellen
  • Consumer Journey Mapping
  • Business Model Canvas

Sammen med virksomheden/kunden udvælger og anvender vi de respektive værktøjer og modeller, som giver værdi og mening for den konkrete opgave.

Vi benytter os næsten altid af workshops, til på tværs af virksomhedens fagfunktioner at drøfte, afklare og udvikle dens innovationsfundament. Hvilket du kan læse mere om her.

Vil du høre mere om udvalgte værktøjer eller have en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer med at løse en innovationsopgave –  så send os en mail på contact@ccginnovation.com eller kontakt os direkte på +45 6017 6210

Andreas Kjær Thomsen
Tlf. +45 6017 6210 
akt@ccginnovation.com