Workshop planlægning og facilitering

Workshops er en ekstrem god arbejdsform til at involvere og engagere virksomhedens medarbejdere og andre stakeholders i både strategi- og idégenereringsprocessen.

CCG Innovation tilbyder bl.a. workshops indenfor følgende områder:

  • Early Concept Exploration og Idéation
  • Consumer Journey Mapping
  • Koncept, Service & Produkt udvikling (inkl. prototypering og predotyping)
  • Business Model Generation

En veltilrettelagt workshop er nemlig med til at sikre, at forskellige perspektiver i virksomheden bliver hørt, samt at kompetencer på
tværs af virksomheden bidrager til nytænkning og innovation.

For at sikre en effektiv proces og det ønskede resultat af en workshop – alt afhængig af om den omhandler udformningen af virksomhedens innovationsstrategi, ide/konceptgenerering eller predo- og prototyping – så er planlægning og facilitering essentielt.

Vi hjælper med at udvikle programmet og sammensætte deltagerlisten med udgangspunkt i workshoppens formål. Og vi sørger også gerne for at sikre den efterfølgende opsamling på ideer og beslutninger fra workshoppen – afhængig af virksomhedens ønsker og behov.

Det er ofte værdifuldt at have en udefrakommende til at facilitere diskussionerne og processen af en workshop. Dette sikrer objektivitet og engageret deltagelse fra alle virksomhedens medarbejdere.

Står du med brug for hjælp til planlægning af en workshop, eller har du blot brug for en facilitator – så send os en mail på contact@ccginnovation.com eller kontakt os direkte på +45 6017 6210

Andreas Kjær Thomsen
Tlf. +45 6017 6210 
akt@ccginnovation.com